© 2018 by Neeltje van der Heijden - PROFESSIONEEL ADVIES

Advies & project 

Hoe complexer een vraagstuk hoe beter!

Neeltje voelt zich is als een vis in het water als het gaat om het uitlijnen van complexe vraagstukken. Het projectmatig werken en het aanpakken van processen is haar op het lijf geschreven. Met haar ervaring in het sociaal domein gecombineerd met een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit weet zij met vernieuwende inzichten de transformatie en vernieuwing in beweging te krijgen. 

 

Neeltje is in staat om in workshops met verschillende stakeholders de juiste behoeften en inzichten samen te brengen en op basis van een duidelijke aanpak te komen tot oplossingsrichtingen. Dit kan gaan om inhoudelijke visievorming, organisatieontwikkeling, strategische visie of tactische uitvoeringsplannen. Naast de workshop is Neeltje ook in staat om kundige eindproducten op te leveren.